jomix logo kasvukäyrä
työtoverit vetävät yhtä köyttä red square

Miksi?

Yrityksillä on tänä päivänä varsin rajattu mahdollisuus palkata lisähenkilöstöä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin, vaikka tarve on välillä melkoisen selvä.

Jomix Oy:n tarjoama palvelu vastaa tähän haasteeseen. Terveydenhuoltoala on hyvin spesifinen ja sijaistarvetta näihin tehtäviin ei pystytä hoitamaan erikoistumattomien henkilöstövuokrausyritysten avulla. Toisaalta uuden ammattilaisen rekrytointi on aina riski ja välttämättä tarve ei ole pitkäaikainen.

FM Mika Lehtisyrjä on toiminut lääkealalla Suomessa vuodesta 1996 lähtien erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä mm. lääke-esittelijänä, tuotepäällikkönä, myynti-ja markkinointipäällikkönä sekä viimeiset vuodet markkinointijohtajana. Nyt tämä vuosien aikana hankittu ammattitaito on koottu hyödyntämään Jomix Oy:n asiakkaita

ongelmanratkaisua symboloiva kuva red square

Milloin?

Tyypillisiä tilanteita, joissa Jomix Oy voi olla avuksi, ovat esimerkiksi:

- jonkin alueen myyjän tilapäinen vaje (yrityksestä lähtö, pitkäaikainen sairausloma, jne.)

- ylimääräisen myyjän tarve johonkin yksittäiseen projektiin, tuotelanseeraukseen, tms.

- tuotepäällikön tai projektipäällikön tehtävät lyhytkestoisiin projekteihin

- yritys haluaa testata jonkin tuotteen tai liiketoiminta-alueen mahdollisuuksia, mutta haluaa rajata riskiä ja olla palkkaamatta heti uutta henkilöstöä.

kättely red square

Miten?

Palvelun laatu taataan sillä, että sovittavasta tehtävästä henkilökohtaisen toteutusvastuun ottaa Lehtisyrjä itse. Mikäli lisähenkilöistä on tarvetta, niin tekijöinä on vain lääkealan ammattilaisia, joiden työn laatu ja ammattitaito tunnetaan ja tunnustetaan pidemmältä ajalta.

Koska määrä ei korvaa laatua, toimeksiantoja otetaan kerrallaan vastaan vain sen verran, että näistä laatukriteereistä voidaan ehdottomasti pitää kiinni.